ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK

Teljes körű energetikai szolgáltatások megvalósítására törekszünk. A gázmotoros erőműveken kívül a megújuló energiaforrások hasznosításában is folytatunk vállalkozói tevékenységet egyéni felkérésre, vagy önálló pályázóként.

Az emberiségnek alapvető szükséglete az energia ellátottság, mindez komoly feladatot jelent az energetikai szakemberek számára. Az energiafejlesztés nemcsak a minél több energia megtermelését, hanem a felhasználás ésszerűsítését, a takarékoskodást is jelenti, az élhető környezet megőrzése érdekében.

A villamos energia talán az egyetlen olyan erőforrás, amelyre minden vállalkozásnak, illetve magánszemélynek szüksége van. Nélkülözhetetlensége miatt beszerzési ára érzékenyen érinti összes felhasználóját. A villamos hő – és hidegenergia előállítására környezetkímélő és gazdaságos megoldásokat kell alkalmaznunk, az ezekre, a technológiákra történő átállás tovább már nem halogatható.

Komplex energetikai megoldások

Az energiapiac alakulása, illetve a vonatkozó törvényi előírások egyre inkább előtérbe helyezik a megújuló energia hasznosíthatóságának vizsgálatát, illetve olyan telepek létrehozását, amelyek ezen energiaféleségeket a leghatékonyabban hasznosítják a környezet minimális terhelése mellett. Az elmúlt években globálisan felértékelődő terület az úgynevezett zöldenergia felhasználását célzó erőműi beruházások tervezése, kivitelezése.
A Power Szerviz Kft. nem csupán energiatermelő technológiák tervezését és működtetését vállalja, hanem az alternatív energiaforrásokban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében is tevékenykedik.

Az európai KKV-k energia felhasználási szokásait megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy jelentős lehetőségek kínálkoznak a hatékonyság növelésére, a megújuló energiaforrások összetett és együttes alkalmazásával .Célunk a KKV-k megismertetése és hozzásegítése ezen komplex energetikai megoldások alkalmazásához.